På svenska In English Auf Deutsch
Priser i: 

Nordiska Kaktussällskapet

Adresser & kontaktpersoner, lokalkretsar Ariocarpus kotschoubeyanus
Allmän info om kaktusar
Odlingsråd

Lite information om föreningen ...

Nordisk Kaktusselskab, ofta kallat NKS, har idag ca 500 medlemmar spridda runt hela Norden. Ca 125 finns i Danmark, 50 i Norge och 125 i Sverige. Föreningen startades 1965 och ordnar sedan dess årliga möten, utger tidningen KAKTUS och försöker i största möjliga mån sprida kunskapen om kaktusar och andra suckulenter vidare.

 Föreningen har styrelsen och tidningsredaktionen i Danmark. Lokala kretsar finns i Danmark, Norge och Sverige. I varje nummer av tidningen KAKTUS kan man läsa om de olika kretsarnas aktiviteter och möten. Man ordnar diabildsvisning, beskådar och beundrar varandras samlingar och utbyter erfarenheter. Just sådant som gör en förening "levande" och aktiv!

 Man behöver naturligtvis inte vara en expert för att vara med i NKS! Det räcker med att vara allmänt intresserad av dessa fascinerande växter, och ha en vilja att veta mera. De flesta av våra medlemmar odlar sina plantor i små hobbyväxthus eller på fönsterkarmen i lägenheten. Som medlem i NKS kommer du att få många nya och inspirerande uppslag om odling av kaktusar! 

Föreningens medlemstidning, KAKTUS, utkommer med fyra nummer per år (januari, april, juli och oktober). Merparten av artiklarna skrivs av de egna medlemmarna, vilket innebär text på danska, norska och svenska. Tidningen är rikt illustrerad, fr o m januari 1997 med färgbilder, och i varje nummer finns även ett uppslag där man kan läsa om föreningens aktiviteter. Det går också bra att beställa fröer, äldre nummer av KAKTUS, krukor och andra tillbehör som rör vår hobby. I "Medlemmernes Hjørne" svarar föreningens sakkunniga på dina frågor, och här finns också möjlighet att gratis annonsera efter plantor, böcker el dyl.

Nks har också en officiell hemsida med mycket information.

Föreningen förfogar också över ett bibliotek och diatek varifrån man mot portoutlägg kan låna böcker och diabilder. Här hittar man också spännande, utländska kaktus-tidningar!

En gång om året, oftast i juni eller augusti, ordnar NKS ett två-dagars årsmöte i Danmark. Här får man chansen att träffa likasinnade och umgås under trevliga förhållanden! Diabilds- föredrag varvas med plantförsäljning och korta utflykter till traktens kaktus- och suckulentsamlingar. Detta är ett bra tillfälle att knyta trevliga och givande kontakter! Här finns massor av plantor att köpa hem till den egna samlingen; rariteter som man sällan ser i de vanliga blomsteraffärerna. Föreningen ser till så att alla får mat och sängplats till ett rimligt pris. 

ALLMÄNT OM KAKTUSAR

-Vad är en suckulent?
Med det botaniska begreppet suckulenter menas växter som kan lagra vatten i stammens och bladens celler, och därigenom överleva längre torrperioder. Bland suckulenterna räknas framför allt kaktusarna, Cactaceae, men även Crassulaceae och Mesembryanthemaceae, samt vissa släkten och arter ur bl a Aloe, Gasteria och Euphorbia. 

Kaktusfamiljen består av ett par tusen olika arter, uppdelade i ett hundratal olika släkten. Naturligtvis varierar antalet arter och släkten botanikerna emellan. Många tusen namn har blivit beskrivna genom åren, speciellt i mitten av seklet, som idag endast är att betrakta som synonymer.

Eriosyce senilis 'multicolor'Kaktusarna har mycket skiftande utseende. I Arizona växer den upp till 15 meter höga Carnegia gigantea, Saguaro-kaktusen. I Bolivia & Argentina finner man Blossfeldia liliputana som inte blir större än en tumnagel! I de tropiska regnskogarna klänger bladkaktéer i träden, ibland 50 meter upp i trädkronorna!

 -Var växer kaktusarna?
Kaktusar hittar man uteslutande på den amerikanska kontinenten, med undantag för några få Rhipsalis-arter. De växer utspritt från Patagonien i söder och upp till Kanada i norr. Det mest artrika landet är Mexiko, men även de södra delarna av USA, Peru, Chile, Bolivia och Argentina uppvisar en fantastisk flora av dessa intressanta och taggiga växter. De kaktéer som man ser runt Medelhavet är alltså inplanterade, och ej naturligt förekommande!

 Kaktusarna växer i de mest skiftande miljöer, alltifrån fuktiga, tropiska regnskogar i Costa Rica och Peru (Epiphyllum, Rhipsalis) till de torraste öknar i norra Chile (Copiapoa). I de höga Anderna på upp till 4000 meters höjd växer vissa arter som dagligen utsätts för minusgrader, isande vindar och brännande sol. I USA & Kanada växer arter som under viloperioden begravs i snö och is!

 -Blommar alla kaktusar?
Alla kaktusar kan blomma! Orsaken till att lekmannen sällan får se kaktusen i blom är att han/hon inte tänker på att ge plantan en viloperiod. I naturen vilar dessa växter under den torra och kalla delen av året. När värmen och fuktigheten sedan tilltar börjar de växa och bilda blomknoppar. Försöker man efterlikna dessa förhållanden är chanserna mycket goda att få se sina kaktusar blomma! Svalt och torrt under vilan gäller för de flesta arter; precis som i hemlandet.

 Plantorna kan ha de mest varierande blommor. De minsta blir inte större än några millimeter breda (Blossfeldia, Mammillaria), medan andra blir upp till 25 centimeter breda (Epiphyllum, Selenicereus)! Färgerna är alltifrån vitt till djupaste violett. Bland de blomvilligaste släktena hittar vi Rebutia, Parodia, Notocactus, Lobivia och Mammillaria.

HUR ODLAR MAN KAKTUSAR?

Kaktusar skall generellt sett stå så ljust som möjligt, med full sol under hela året, men helst också luftigt. Undantag tas för bladkaktéer som helst står i halvskugga t ex Schlumbergera, julkaktusen.

 -Vilken jord skall man använda?
Substratet skall vara mycket poröst och släppa igenom vatten, annars uppstår lätt röta och plantorna skadas. De bästa materialen är lavagrus, pimpsten, perlite, och vermiculite. Fördelen med dessa material är att de effektivt lagrar vatten, samtidigt som de ger rötterna syre. Finns inte dessa material att tillgå klarar man sig också utmärkt bra med vanlig kaktusjord, utblandad med små Leca-kulor och sand. Se till att krukorna har dräneringshål så att rötterna inte blir stående i vatten efter en vattning!

 -Hur ofta skall man vattna?
Vattning sker ca en gång per vecka under den varma perioden, från april-maj till oktober. Är det mycket varmt behövs ibland vattning varannan dag. Plantorna vattnas så att substratet blir helt genomfuktat, utan att för den skull bli blött med risk för röta. Gödning ges i små doser, och man skall akta sig för att ge kväve i för stor utsträckning då detta verkar hämmande på blomningen och försvagar cellerna. Kaktusarna blir vackrare ju mer kompakta och täta de blir! Med för mycket gödning, framför allt kväve, blir de försvagade, uppsvällda och får glest mellan taggarna. 

-Hur skall kaktusar övervintras?
Kaktusar skall övervintras svalt och torrt under perioden november-mars. Temperaturen bör ligga på 5-15 °C. Vissa arter föredrar varmare medan andra kyligare. I böckerna läser du hur olika arter föredrar sin vintervila. Men ca 90% av plantorna som man finner i handeln mår bra av en temperatur kring 10 °C.

 Varför ska de stå kallt? Helt enkelt för att efterlikna de naturliga betingelserna på den amerikanska kontinenten. De flesta växer i bergstrakter med stora temperatur- och nederbördsvariationer. Vintern i kaktusarnas naturliga miljö är oftast mycket torr och kylig. 

Vissa arter av Opuntia, Echinocereus och Escobaria kan odlas utomhus året runt! De mår dock allra bäst av att övervintras i t ex ett ouppvärmt växthus, på en altan eller en balkong, med skydd mot den värsta vätan. Tillsammans med Agave, Yucca, Sedum, Sempervivum och andra suckulenter kan du bygga upp ett spännande året-runt-landskap med exotiska växter!Kontaktpersoner och adresser
Om du vill bli medlem i Nordiska Kaktussällskapet  kan inbetalning ske direkt till postgironumret nedan, beroende på vilket land du bor i. Har du frågor är du givetvis välkommen att kontakta nedanstående personer!
Välkommen att besöka NKS hemsida!
Redaktion:
Ellen Christensen
Lovsangervej 9
DK-5700 Svendborg
Danmark
Email: emkc@christensen.mail.dk
 Kassör:
Pia Larsen
Stevnsgade 3, 2.sal tv.
DK-2200 Köpenhamn
Danmark
Postgiro: 657 87 13
Email: pia@larsen.dk
Årsavgift 2008är 295 DKR
 Inbetalning Sverige:
Nordisk Kaktus Selskab
Svenskt postgiro: 76 07 72-4 
Årsavgift 2008 är 365 SEK

 Inbetalning Norge:
Nordisk Kaktus Selskab
Konto: 7877.08.13734 (Den Norske Bank)

 Kontaktperson Sverige:
Torbjörn Haldammen
Simtuna Hedby
740 83 FJÄRDHUNDRA
Tel: 0171-915 74
Email: haldammen@telia.com

 Lokalkretsar i Sverige

STOCKHOLMSKRETSEN
Bor du i Stockholmstrakten är du välkommen att kontakta någon av nedanstående personer om du är intresserad av att träffa eller prata med likasinnade:

Tom Ericsson, Täby tel: 08-510 50 883
eller Patrik Flank på epost stockholmskaktus@telia.com

Stockholmskretsen träffas ca 5-6 gånger per år under uppsluppna former för titta på varandras plantor, byta och sälja växter, titta på bilder och dricka kaffe! 

VÄSTSVENSKA KAKTUS & SUCKULENTFÖRENINGEN
I Göteborgstrakten samlas regelbundet ett trettiotal kaktusintresserade för att umgås och diskutera kring sin gemensamma hobby.

 
Välkommen som medlem i Nordiska Kaktussällskapet!

Copyright 1996-2008 SuccSeed, Mats Winberg
Sök
Copyright Mats Winberg
2020-09-23